Văn bản pháp luật


 

                      I.        Nhóm: Luật

STT

Tên văn bản

Link

Download

1

Luật chứng khoán 2006

2

Luật doanh nghiệp 2005

3

Luật thuế thu nhập cá nhân

                                                                

 

  

 

                    II.        Nhóm: Nghị định - Thông tư

STT

Tên văn bản

Link

Download

1

Nghị định số 14/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

2

Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

3

Nghị định 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

4

Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán                                              

5

Thông tư hướng dẫn thời gian nộp thuế TNCN

6

Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
 
 

  

 

                  III.        Nhóm: Văn bản khác

STT

Tên văn bản

Link

Download

1

Quy chế 60-2004 Ban hành quy chế về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

2

Quy chế 72/2005 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo QĐ số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ trưởng BTC
*: Tiếp tục cập nhật

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7+9 số 46 - 48 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: (84-024)39368866 Fax: (84-024) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM Tel: (84-028)62906226 Fax: (84-028)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình