Hướng dẫn giao dịch khớp lệnh liên tục tại Sở GDCK Hồ Chí Minh (HOSE)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           CHỨNG KHOÁN HOÀ BÌNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


                        ---–¯—---                                                ---–¯—---

              Số:      /CV-HBS                                     Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2010

            V/v: Hướng dẫn giao dịch KLTT

                tại SGDCK HCM - HSX


HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KHỚP LỆNH LIÊN TỤC TẠI


SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH - HSX


I. THỜI GIAN GIAO DỊCH

 • Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.
 • Thời gian giao dịch trong ngày:
 • Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ:

o   08:30 – 09:00: Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa.

o   09:00 – 10:00: Phiên khớp lệnh liên tục.

o   10:00 – 10:30: Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

o   10:30 – 11:00 Giao dịch thỏa thuận.

 • Trái phiếu:

o   08:30 – 11:00 : Giao dịch thỏa thuận

 II. PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH 

1.      Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (8h30 – 9h)

 Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

 • Các lệnh được phép thực hiện trong phiên giao dịch này bao gồm:

o   Lệnh LO (lệnh giới hạn):

*     Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn

*      Hiệu lực của lệnh:kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

*      Khách hàng chọn lệnh này cần ghi rõ mức giá cụ thể vào cột giá. 

o   Lệnh ATO (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh):

*      Là lệnh mua hoặc bán tại mức giá mở cửa.

*      Lệnh ATO ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.

*      Tự động hủy bỏ khi khớp lệnh nếu lệnh không được thực hiện hoặc không thực hiện hết.

*      Khách hàng chọn lệnh này chỉ cần ghi ATO vào cột giá.

 • Kết quả khớp lệnh:

o   Kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, kết quả khớp lệnh  nhanh chóng được gửi đến quý khách qua hệ thống tin nhắn SMS, qua Email, tra cứu trực tuyến tại website: http://hbse.com.vn hoặc nhận trực tiếp tại Sàn giao dịch.

o   Đối với các lệnh LO chưa khớp hoặc chỉ khớp 1 phần trong phiên thì có hiệu lực cho đến lúc kết thúc phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa hoặc cho đến khi huỷ bỏ trong các phiên tiếp theo.

o   Đối với các lệnh ATO chưa khớp hoặc chỉ khớp 1 phần thì sẽ tự động huỷ khi kết thúc phiên giao dịch định kỳ.

 

2.      Phiên khớp lệnh liên tục (9h – 10h) 

 • Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
 • Loại lệnh được phép thực hiện trong phiên giao dịch này là lệnh giới hạn (LO). 
 • Kết quả khớp lệnh:
  • Lệnh giới hạn (LO) sẽ khớp liên tục ngay khi có lệnh đối ứng xuất hiện trong hệ thống giao dịch của sàn. Kết quả khớp lệnh  nhanh chóng được gửi đến Quý khách qua hệ thống tin nhắn SMS, qua Email, tra cứu trực tuyến tại website: http://hbse.com.vn hoặc nhận trực tiếp tại Sàn giao dịch.
  • Đối với các lệnh LO chưa khớp hoặc chỉ khớp 1 phần trong phiên tiếp tục có hiệu lực cho đến lúc kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa hoặc cho đến khi huỷ bỏ trong phiên tiếp theo. 

3.     Phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (10h – 10h30) 

 • Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.
 • Các lệnh được phép thực hiện trong phiên giao dịch này bao gồm:
  • Lệnh LO (lệnh giới hạn).
  • Lệnh ATC (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh) – tương tự lệnh ATO.
 • Kết quả khớp lệnh:
  • Ngay khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa, kết quả khớp lệnh nhanh chóng được gửi đến Quý khách qua hệ thống tin nhắn SMS, qua Email, tra cứu trực tuyến tại tại website: http://hbse.com.vn hoặc nhận trực tiếp tại Sàn giao dịch.
  • Đối với các lệnh LO và ATC chưa khớp hoặc chỉ khớp 1 phần sẽ tự động huỷ khi kết thúc phiên. 

4.      Giao dịch thoả thuận (10h30 – 11h) 

 • Là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.
 • Phương thức giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.
 • Các giao dịch được thực hiện theo lô chẵn hoặc lô lớn.
 • Các giao dịch lô chẵn được thực hiện tại mức giá đóng cửa trong ngày giao dịch hoặc giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.
 • Giao dịch lô lớn phải tuân theo qui định về biên độ giá trong ngày. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

 Trụ sở chính:

·         Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

·         Điện thoại: 84-4 39368866

·         Fax: 84-4 39368665

·         E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn  

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh:

·         Địa chỉ: 45 Võ Thị Sáu – P. Đakao – Quận 1 – TP Hồ Chí Mính

·         Điện thoại: (84-8) 62906226

·         Fax: (84-4) 62911279

 

 

 Download

 

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7+9 số 46 - 48 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: (84-024)39368866 Fax: (84-024) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM Tel: (84-028)62906226 Fax: (84-028)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình